Over de vrienden

Wie zijn wij?

De Stichting Vrienden Weverijmuseum Geldrop werd opgericht in november 2006 met als doel steun te verlenen aan het Weverijmuseum in Geldrop voor:

a. het in stand houden of uitbreiden van machines van het
    Weverijmuseum.
b. de inrichting van het Weverijmuseum.
c. de ontplooiing van culturele en andere activiteiten van het
    Weverijmuseum.

Om dit doel te bereiken proberen de ‘Vrienden’ middelen bijeen te brengen uit donaties, subsidies en sponsorgelden.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter, mevrouw Nathalie van Landsbergen - van den Heuvel
de heer Marc Evers welke sinds het begin betrokken is bij de activiteiten van de Stichting.
Verder bestaat het huidige bestuur uit, de heer Paul van den Heuvel als secretaris/penningmeester en de heer Ton Steenbakkers.

Sinds haar oprichting hebben de ‘Vrienden’ voor het totale bedrag van 55.000 euro het Weverijmuseum kunnen ondersteunen. Bovendien hebben de ‘Vrienden’ voor een eventuele aanschaf van een machine reeds een bedrag van 25.000 euro toegezegd.

Naast enkele zakelijke sponsoren heeft de Stichting Vrienden Weverijmuseum Geldrop circa 80 particulieren sponsors.
Om het aantal sponsoren te handhaven of uit te breiden wordt door het bestuur van de stichting een actieve acquisitie gevoerd.

Weverijmuseum Geldrop maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x