• 01_weefgetouw_img_1205_300.jpg
 • 02_carre34a.jpg
 • 03_weefgetouw_img_1208_300.jpg
 • 04_blokrooda.jpg
 • 05_weefgetouw_img_1213_300.jpg
 • 06_carre44.jpg
 • 07_weefgetouw_img_1226_300.jpg
 • 08_blauwstreep_300_q10.jpg
 • 09_weefgetouw_img_1230_300.jpg
 • 10_carre24.jpg
 • 11_weefgetouw_img_1239_300.jpg
 • 12_klimopgroot2a_300_w.jpg

ANBI Museum

Algemene informatie Stichting Weverijmuseum Geldrop

                                             ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belasting
voordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Door de Belastingdienst is de Stichting
Weverijmuseum Geldrop vanaf 20 augustus 2008 aangewezen als ANBI. Donateurs kunnen zelfs
gebruik maken van extra giftenaftrek omdat de Stichting Weverijmuseum Geldrop bovendien is
aangewezen als culturele ANBI.


Adres:               Molenstraat 21, 5664 HV Geldrop
Tel.:                  040.286 35 74
E-mailadres:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.           
Website:           www.weverijmuseum.nl

KvK nr.;            41 08 85 25
BTW nr.:           NL804726802B01
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 804726802

Doel:
1. De stichting heeft ten doel:
    a. Het verzamelen, conserveren en exposeren van getouwen, machines, hulpmiddelen, apparatuur,
        documentatie en andere objecten op het gebied van textielfabricage, in het bijzonder maar
        niet uitsluitend de weeftechniek, en de mechanisatie en technische ontwikkeling daarin,
        alsmede van voortgebrachte goederen;

    b. Het inrichten van daarvoor nodige ruimten en die toegankelijk maken voor het publiek op
        door het bestuur te bepalen wijze;

    c. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
        kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Er is gekozen voor een werkend weverijmuseum dat een overzicht geeft van de mechanische
en technische ontwikkeling op weverijgebied en dat gespecificeerd naar garensoort. Deze ingeslagen
weg zal als hoofdlijn worden ingezet en door ondersteunende activiteiten worden verstrekt.


Toekomstvisie van het Weverijmuseum met in achtneming van de volgende vitale functies waardoor het museum:

 • Vanuit haar bijzondere identiteit wordt verbonden met creatieve industrie en onderwijs;
 • Een professionaliseringsslag maakt om ten minste aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen;
 • Invulling geeft aan nieuwe en flexibele museale concepten;
 • Een onderbouwing heeft voor vertaling van visie naar investering;
 • Beschikt over een krachtig business, marketing- en communicatieplan.

Bestuurssamenstelling per 1-1-2013

Voorzitter J. van de Meij
Secretaris R. Theunissen
Penningmeester R. Vos
Leden J. van Stratum


 

 

 

 

 
Het beloningsbeleid:
Noch de bestuurders noch de vrijwilligers verbonden aan het museum genieten enige vorm van
beloning anders dan een vergoeding voor hun gemaakte onkosten.


Inkomsten:
Inkomsten van het Weverijmuseum bestaan uit:

 • Verkoop van geweven goederen.
 • Entreegelden en rondleidingen.
 • Verkoop van niet alcoholische dranken.
 • Gemeentelijke en andere subsidies zowel als vrijwillige bijdragen.
 • Financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden Weverijmuseum Geldrop.
 • Inkomsten uit vermogen.

Balans per 31 december 2015
              Activa                                                                 Passiva

Liguide middelen €  102.502,20 Kapitaal €   52.383,07
Effecten €    45.609,04 Ingehouden winsten €         73,98
Debiteuren €      4.252,01 €   52.457,05
Voorraden €    28.737,72
Voorzieningen €  127308,08
                       Crediteuren €      1335,84
Totalen €  181.100,97 Totalen € 181.100,97

 

 

 

 

 

 Resultatenrekening 2015
               Ontvangsten

Verkoop goederen €   35.849,73
Entreegelden en rondleidingen €   13.151,19
Subsidies, donaties en giften €   68.479,76
Diversen €     3.919,06
Totaal €  121.399,74

 

 

 

 


                Uitgaven

Inkoop goederen €     6.185,36
Diverse kosten €   41.315,44
Huur gebouwen €   65.898,94
Toevoeging voorzieningen €     8.000,00
Totaal   € 121.399,74
Winst boekjaar €           0,00


res_museum.jpg